Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Czwartek
 22.10 / 09.10.2020
 pror. Abrahama
 prep. Andronika
 prep. Atanazji
 ap. Jakuba syna Alfeusza
Dając temu, który leży na ziemi dajemy temu, Który siedzi w niebie.
św. Grzegorz Dialog

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk