Cerkiew pw. Św. Eliasza
WITAMY WAS NA STRONIE INTERNETOWEJ
PARAFII PRAWOSLAWNEJ POD WEZWANIEM
ŚWIETEGO PROROKA ELIASZA
NA DOJLIDACH W BIALYMSTOKU
 PLAN NABOŻEŃSTW - PAŹDIERNIK
04.10.2014
wiecej
01.X Środa - 8.00 Św. Liturgia 02.X Czwartek - 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza 03.X Piątek - 8.00 Św. Liturgia 04.X Sobota - 8.00 Św. Liturgia - 17.00 Wsienoszcznoje bdienije 05.X Niedziela - 7.45 I Św. Liturgi ...
  
 Pielgrzymka na Święto męcz. Maksyma Gorlickiego
04.10.2014
wiecej
W dniach 5-7 września 2014 roku odbyła się pielgrzymka na południe Polski w Beskid Niski do Gorlic i Bielanki. W wyjeździe, zorganizowanym przez ks. mitrata Anatola Fiedoruka, wzięli udział parafianie z Dojlid, Orli oraz innych podlaskich parafii. Duchową opi ...
  
 Czwartek
 23.10 / 10.10.2014
 prep. Ambrożego z Optiny
 prep. Anatola
 prep. Anatola
 błog. Andrzeja
 prep. Antoniego
 prep. Hilariona
 prep. Izaakiusza
 prep. Izaakiusza
 prep. Józefa
 prep. Lwa
 prep. Makarego
 prep. Mojżesza
 prep. Nektariusza
 prep. Nikona
 prep. Warsonofiusza
Nie opuszczaj nabożeństwa, aby nie stało sie to potknięciem twoim i siecią, gdy tylko w dzwon uderzą, nie omieszkaj zaraz iść do cerkwi.

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk