Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Sobota
 08.05 / 25.04.2021
 ap. i ew. Marka
 prep. Sylwestra
Nie pałajcie nienawiścią do każdego człowieka, a Bóg pokocha was.
św. Epifaniusz Cypryjski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk