Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Środa
 12.08 / 30.07.2020
 prep. Anatola
 ap. Andronika
 prep. Hermana
 męcz. Jana
Jeśli zlitujesz się nad nieprzyjacielem, to będziesz miał wroga i jeśli oszczędzisz żądzę ta powstanie przeciw tobie.
św. Nil Synajski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk