Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Wtorek
 19.01 / 06.01.2021
Nie ma zwycięstwa większego niż nad własnym grzechem i oburzeniem.
św. Tichon Zadoński

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk