Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
Przewrotne myśli wyganiaj innymi myślami.
św. Nil Synajski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk