Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 18.04 / 05.04.2021
 św. Hioba
 prep. Teodory
Lepiej żyć ze zwierzętami niż ze złymi ludźmi.
św. Jan Złotousty

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk