Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
Daremna jest modlitwa i wysiłek człowieka, który nosi w sercu złość wobec bliźniego oraz pragnienie zemsty.
abba Izajasz

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk