Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
Troszcz się o to co Boże, a Bóg zatroszczy się o to co jest twoje.
św. Jan Złotousty

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk