Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 25.07 / 12.07.2021
 prep. Arseniusza
 prep. Gabriela
 męcz. Jana
 prep. Jana
 prep. Michała
 męcz. Teodora
Nie każdy milczący mnich obdarzony jest cnotą pokory. Nie każdy obdarzony cnotą pokory jest milczącym mnichem.
św. Izaak Syryjczyk

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk