Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
Podobnie jak robak toczący drzewo szkodzi mu, tak też złość żywioną w ludzkim sercu trawi je.
abba Izajasz

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk