Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 25.07 / 12.07.2021
 prep. Arseniusza
 prep. Gabriela
 męcz. Jana
 prep. Jana
 prep. Michała
 męcz. Teodora
Mówią, że trudno jest dostąpić zbawienia. Jakim jednak niewybaczalnym wstydem jest nie dostąpić zbawienia posiadając ku temu wszystkie niezbędne warunki.
św. Jan Złotousty

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk