Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Czwartek
 16.07 / 03.07.2020
 św. Filipa
 błog. Jana
 prep. Nikodema
Ten, kto nie uważa siebie za grzesznika, tego modlitwa nie zostanie przez Boga przyjęta.
św. Izaak Syryjczyk

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk