Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
Jak możesz prosić wraz z innymi w cerkwi: "daj Panie" skoro sam nic nie dajesz żebrakom, a możesz dać.
św. Tichon Zadoński

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk