Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 28.02 / 15.02.2021
 ap. Onezyma
Tak jak dla ognia właściwym jest ogrzewanie, dla wody zraszanie, a dla świecy oświecanie, tak też dla żywej wiary właściwym jest uzewnętrznianie w dobrych uczynkach.
św. Tichon Zadoński

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk