Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 28.02 / 15.02.2021
 ap. Onezyma
Nie ma takiej trudnej pracy, które nie stałaby się lekką w nadziei na nagrodę od Boga.
św. Jan Złotousty

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk