Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 25.07 / 12.07.2021
 prep. Arseniusza
 prep. Gabriela
 męcz. Jana
 prep. Jana
 prep. Michała
 męcz. Teodora
Gardzić nauką oznacza nie pracować nad uprawą winogron, a pragnąć rozkoszować się jej płodami.
św. Kliment Aleksandryjski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk