Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 25.07 / 12.07.2021
 prep. Arseniusza
 prep. Gabriela
 męcz. Jana
 prep. Jana
 prep. Michała
 męcz. Teodora
Wiedzcie to zawsze, że jeśłi nie będziecie posłuszni waszym ojcom duchowym to nie zdołacie ani zasłużyć się, ani dojrzeć i stać się doskonałymi, ani umieć prawdziwie odrózniać dobra od zła.

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk