Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 28.02 / 15.02.2021
 ap. Onezyma
Jeśli dobrze rozważysz kim jest Chrystus, w imię czego i kogo zniósł straszne męki i upokorzenie, to otrzymasz wielkie pocieszenie we wszystkich cierpieniach i każde strapienie przyjmiesz z dziękczynieniem i radością.
św. Tichon Zadoński

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk