Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
Chociaż Duch jest jeden jednak dary nie są równe bowiem nie są równi odbiorcy.
św. Grzegorz Teolog









Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk