Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
Aby wiara była zbawczą wymaga zgodnego z nią życia. Bowiem wiara bez czynów martwą jest, co oznacza, że nie jest w stanie doprowadzić człowieka do życia wiecznego.
św. Filaret metr. moskiewski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk