Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 25.07 / 12.07.2021
 prep. Arseniusza
 prep. Gabriela
 męcz. Jana
 prep. Jana
 prep. Michała
 męcz. Teodora
Również człowiek cnotliwy, jeśli wnosi się, nie jest bezpieczny od upadków.
św. Filaret metr. moskiewski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk