Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 25.07 / 12.07.2021
 prep. Arseniusza
 prep. Gabriela
 męcz. Jana
 prep. Jana
 prep. Michała
 męcz. Teodora
Bóg zsyła nam Swe hojne dary z większą przyjemnością niż my je przyjmujemy.
św. Grzegorz Teolog

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk