Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
Na równi złe jest przygotowywać się do czegoś złego jak i zwlekać z czymś dobrym.
św. Grzegorz Teolog

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk