Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 28.02 / 15.02.2021
 ap. Onezyma
Bez jakichkolwiek wątpliwości Bóg lepiej gospodarzy naszymi sprawami, niż sami byśmy to przewidzieli.
św. Bazyli Wielki

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk