Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 28.02 / 15.02.2021
 ap. Onezyma
Diabeł dlatego przekonuje niektórych, aby myśleli, że nie ma gehenny, aby ich w nią wrzucić.
św. Jan Złotousty

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk