Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
Wszystko co z tobą wydarza się przyjmuj jako dobre, wiedząc o tym, że bez Boga nie dzieje się nic.
św. Symeon Nowy Teolog

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk