W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ


Uczmy się języka cerkiewno - słowiańskiego
Halina Borowik
Parafia św. pror. Eliasza. Białystok 1997
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo