W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ


Uczmy się języka cerkiewno - słowiańskiego
Halina Borowik
Parafia św. pror. Eliasza. Białystok 1997
  
 Poniedziałek
 21.10 / 08.10.2019
 prep. Pelagii
 prep. Taisy
 prep. Tryfona
photo
Krzyż i różnorodne cierpienia są atrybutami chrześcijańskimi, pod którymi chrześcijanie walczą w imię Swego ukrzyżowanego Króla.
św. Tichon Zadoński