W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ


Uczmy się języka cerkiewno - słowiańskiego
Halina Borowik
Parafia św. pror. Eliasza. Białystok 1997
  
 Środa
 21.10 / 08.10.2020
 prep. Pelagii
 prep. Taisy
 prep. Tryfona
photo