W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ


Uczmy się języka cerkiewno - słowiańskiego
Halina Borowik
Parafia św. pror. Eliasza. Białystok 1997
  
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
photo
Nic tak nie powstrzymuje ubliżających jak łagodna cierpliwość tych, którym się ubliża.
św. Jan Złotousty