W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ


Uczmy się języka cerkiewno - słowiańskiego
Halina Borowik
Parafia św. pror. Eliasza. Białystok 1997
  
 Środa
 12.08 / 30.07.2020
 prep. Anatola
 ap. Andronika
 prep. Hermana
 męcz. Jana
photo
Człowiek, który wchodzi do sprzedawcy wonności przyjmuje przyjemny zapach. Tak też obcujący z cnotliwymi ludźmi nie czując tego przyzwyczaja się naśladować ich cnoty.
św. Antoni Wielki