Z NAMI BÓG
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń dla sześciolatków

rok wyd. 2003, Białystok
PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Pokajanie podnosi upadłego, płacz z powodu grzechów uderza w bramę niebios, a pokora otwiera ją.
św. Jan Złotousty