W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ


W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
Halina Borowik
Podręcznik do nauki religii w klasie piątej szkoły podstawowej
rok wyd. 1999
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Samo myślenie o tym, czego wstydzisz się robić w obecności ludzi, uważaj za nieprzyzwoite.
abba Izajasz