Słowo Boże


W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie piątej szkoły podstawowej
rok wyd. 2002
  
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
photo
Wielu otrzymało zbawienie bez przepowiedni i olśnień, bez znaków i cudów, ale bez pokory nikt nie wstąpi do pałacu niebiańskiego.
św. Jan Klimak