Słowo Boże


W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie piątej szkoły podstawowej
rok wyd. 2002
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Dopóki człowiek nie stanie na sądzie Bożym, dopóki nie usłyszy stanowczego orzeczenia w swojej sprawie i nie zobaczy wyznaczonego mu miejsca, dopóty nie może wiedzieć czy przypodobał się Bogu czy nie.
abba Izajasz