Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi


Słowo Boże
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w trzeciej klasie szkoły podstawowej
rok wyd. 2002, Białystok
  
 Środa
 21.10 / 08.10.2020
 prep. Pelagii
 prep. Taisy
 prep. Tryfona
photo
Zawsze miej w pamięci tych, którzy prześcigają ciebie w czynieniu dobra, aby zawsze widzieć jakie posiadamy w porównaniu z nimi niedostatki.
św. Izaak Syryjczyk