Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi


Słowo Boże
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w trzeciej klasie szkoły podstawowej
rok wyd. 2002, Białystok
  
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
photo
Jedynie czysta dusza przelewa szczere modlitwy do Boga.
abba Izajasz