Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi


Słowo Boże
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w trzeciej klasie szkoły podstawowej
rok wyd. 2002, Białystok
  
 Czwartek
 09.04 / 27.03.2020
 męcz. Matrony
photo
Zaiste wielki jest Bóg! I tylko On jest wielki zarówno w tym co wielkie, jak i w tym co małe - ziemskie.
św. Filaret metr. moskiewski