Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi


Słowo Boże
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w trzeciej klasie szkoły podstawowej
rok wyd. 2002, Białystok
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Zło w żaden sposób zła nie niszczy. Dlatego też, jeśli ktoś uczyni ci zło, ty czyń mu dobro, aby dobrocią zniszczyć zło.
abba Pimen