Boże, zmiłuj się
Hospodi, pomiłuj


Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie drugiej szkoły podstawowej

rok wyd. 2002, Białystok
PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
  
 Czwartek
 09.04 / 27.03.2020
 męcz. Matrony
photo
Nie czyń zła nawet dla żartu, bowiem zdarza się, że ktoś początkowo czyni zło dla żartu, a następnie niechcący skłania się ku temu.
abba Doroteusz