Boże, zmiłuj się
Hospodi, pomiłuj


Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie drugiej szkoły podstawowej

rok wyd. 2002, Białystok
PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
  
 Piątek
 26.04 / 13.04.2019
 męcz. Artemona
photo
Nie ten ma szkodę, kto cierpi z powodu wyrządzonego zła, lecz ten, kto je czyni.
św. Jan Złotousty