Boże, zmiłuj się
Hospodi, pomiłuj


Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie drugiej szkoły podstawowej

rok wyd. 2002, Białystok
PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Jeśli będziesz uważał siebie za gorszego, to Pan uzna ciebie za lepszego.
św. Dymitr Rostowski