Boże, zmiłuj się
Hospodi, pomiłuj


Boże, błogosław
Hospodi, Błahosłowi
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie drugiej szkoły podstawowej

rok wyd. 2002, Białystok
PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
  
 Środa
 12.08 / 30.07.2020
 prep. Anatola
 ap. Andronika
 prep. Hermana
 męcz. Jana
photo
W każdym rozumnym stworzeniu znajduje się organ miłości, za pomocą któregomożna ogarniać i to co boskie i to co ludzkie, oczyszczając serce ze wszystkich nieczystości tego przemijającego świata można nieść krzyż naśladując Pana.