ZBAW, PANIE
SPASI, HOSPODI cz. 1


Boże, zmiłuj się
Hospodi, pomiłuj
Halina Borowik
Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w czwartej klasie szkoły podstawowej

rok wyd. 2003, Białystok
PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Staraj się aby Bóg był twoim przyjacielem, a nie będziesz potrzebował ludzkiej pomocy.
św. Symeon Studyta