ZDJĘCIA CERKWI
  10.03.2018 - 10 - ta rocznica śmierci śp. ks. prot. Mikołaja Borowika
  24.02.2018 - Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety
  24.02.2018 - Chrzest Pański
  24.02.2018 - Choinka parafialna
  24.02.2018 - Wieczór Kolęd Prawosławnych w Operze Podlaskiej
  30.12.2017 - Św. Grzegorza Peradze na Dojlidach
  30.12.2017 - Relikwie św. Nektariusza w dojlidzkiej parafii
  11.11.2017 - Śladami św. archimandryty Grzegorza Peradze
  07.11.2017 - Relikwie św. Nektariusza z Eginy w Parafii Prawosławnej p.w. św. proroka Eliasza w Białymstoku
  18.09.2017 - Poświęcenie Krzyża na cerkiew św. Grzegorza Peradze
   [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ] >
 Poniedziałek
 23.07 / 10.07.2018
 prep. Antoniego Pieczerskiego
photo
Prawdziwa radość pochodzi od Boga i dawana jest temu, kto siebie samego bezustannie zmusza, aby odrzucać swoją wolę, a we wszystkim wypełniać wolę Bożą.
św. Antoni Wielki