[ 1 ]
  photo    photo    photo    photo    photo 
  photo    photo    photo    photo    photo 
  photo    photo    photo 
   [ 1 ]
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Czym bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej widzimy swą grzeszność.
abba Doroteusz