Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Środa
 12.08 / 30.07.2020
 prep. Anatola
 ap. Andronika
 prep. Hermana
 męcz. Jana
Niechaj szkalują Prawdę, niechaj nienawidzą ludzi, niech zabijają życie. Prawda usprawiedliwi się, miłość zwycięży, życie zmartwychwstanie.
św. Filaret metr. moskiewski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk