Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Czwartek
 09.07 / 26.06.2020
 prep. Dawida
Obłoki nie powstają bez ruchu powietrza, a żądza nie powstaje bez myśli.
św. Marek Asceta

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk