Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Niedziela
 18.04 / 05.04.2021
 św. Hioba
 prep. Teodory
Święto to przejawianie dobrych uczynków, bogobojne usposobienie duszy i porządne życie. Jeśli masz to wszystko w sobie, wówczas zawsze możesz świętować.
św. Jan Złotousty

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk