Cerkiew pw. Św. Eliasza
Informujemy, że zmienia się adres strony internetowej naszej parafii.
Nowy adres to:
www.dojlidycerkiew.pl
 Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
Czy nie wielu jest wśród nas takich, którzy poranek świąteczny poświęcają na sen, po zamienionej w dzień nocy?
św. Filaret metr. moskiewski

Strona wykonana przez:
P. Żelezniakowicz
A. Wasyluk