Wtorek
 19.02 / 06.02.2019
 męcz. Doroty
 św. Focjusza
 prep. Jana
 męcz. Kalisty
 męcz. Krystyny
 męcz. Teofila
 prep. Warsonofiusza
photo
W każdym rozumnym stworzeniu znajduje się organ miłości, za pomocą któregomożna ogarniać i to co boskie i to co ludzkie, oczyszczając serce ze wszystkich nieczystości tego przemijającego świata można nieść krzyż naśladując Pana.