Poniedziałek
 23.09 / 10.09.2019
 prep. Jozafata
 męcz. Minodory
 męcz. Mitrodory
 męcz. Nimfodory
 św. Pulcherii
 ap. Klemensa
photo
Prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto nosi Chrystusa w swoim sercu.
abba Leoncjusz