Poniedziałek
 17.12 / 04.12.2018
 męcz. Aleksandra
 wlk. męcz. Barbary
 św. Genadiusza
 prep. Jana Damasceńskiego
photo
Czyńmy miłosierdzie, aby otrzymać je z powrotem od Boga.
św. Bazyli Wielki