Poniedziałek
 17.12 / 04.12.2018
 męcz. Aleksandra
 wlk. męcz. Barbary
 św. Genadiusza
 prep. Jana Damasceńskiego
photo
Człowiek przepełniony łaską przyjmuje ją jakby nie potrzebował, a traci jakby oddawał to co ma w nadmiarze.
św. Filaret metr. moskiewski