Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Nie ma zwycięstwa bez czynów ofiarnych, a korony i uroczystości bez zwycięstwa.
św. Tichon Zadoński