Czwartek
 09.04 / 27.03.2020
 męcz. Matrony
photo
Czynić zło i grzeszyć możemy sami i robimy to, lecz czynić dobra bez Boga nie możemy.
św. Tichon Zadoński