Poniedziałek
 23.09 / 10.09.2019
 prep. Jozafata
 męcz. Minodory
 męcz. Mitrodory
 męcz. Nimfodory
 św. Pulcherii
 ap. Klemensa
photo
Podobnie jak zła woda czyni niezdatnymi do picia najlepsze wina, tak też niegodne rozmowy deprawują ludzi czyniących dobro z natury swego życia i usposobienia.
św. Antoni Wielki