Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Szukaj Boga, lecz nie szukaj gdzie On przebywa.
abba Sisoj