Czwartek
 09.04 / 27.03.2020
 męcz. Matrony
photo
Eucharystia nie jest nagrodą, lecz "lekarstwem nieśmiertelności", doskonałym zjednoczeniem, do którego Bóg nas zaprasza w każdej liturgii.