Poniedziałek
 21.10 / 08.10.2019
 prep. Pelagii
 prep. Taisy
 prep. Tryfona
photo
Kto nie znienawidzi grzechu ten, nawet jeśli nie uczyni go, zostanie zaliczony do grzeszników.
św. Nil Synajski