Poniedziałek
 21.10 / 08.10.2019
 prep. Pelagii
 prep. Taisy
 prep. Tryfona
photo
Tak jak źródło, nieustannie bijące czystym i obfitym potokiem, nigdy nie broni spragnionemu do woli narozkoszować się darem czystej wody, tak też łaska Boża stoi przed każdym otworem, aby każdy nacieszył się ile pragnie.
św. Efrem Syryjczyk