Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Nic tak nie sprzyja postępom w czynieniu dobra jak częste rozmowy z Bogiem.
św. Jan Złotousty