Poniedziałek
 21.10 / 08.10.2019
 prep. Pelagii
 prep. Taisy
 prep. Tryfona
photo
Nie dokonasz dzieła zbawienia bez Chrystusa, a Chrystus nie dokona jego bez ciebie.
św. Filaret metr. moskiewski