Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Przewrotne myśli wyganiaj innymi myślami.
św. Nil Synajski