Niedziela
 25.07 / 12.07.2021
 prep. Arseniusza
 prep. Gabriela
 męcz. Jana
 prep. Jana
 prep. Michała
 męcz. Teodora
photo
Prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto nosi Chrystusa w swoim sercu.
abba Leoncjusz