Poniedziałek
 23.09 / 10.09.2019
 prep. Jozafata
 męcz. Minodory
 męcz. Mitrodory
 męcz. Nimfodory
 św. Pulcherii
 ap. Klemensa
photo
Tym czym jest strawa cielesna dla podtrzymania naszych sił, tym czytanie Pisma dla duszy.
św. Jan Złotousty