Czwartek
 09.04 / 27.03.2020
 męcz. Matrony
photo
Czym bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej widzimy swą grzeszność.
abba Doroteusz