Piątek
 24.05 / 11.05.2019
 rów. ap. Cyryla
 rów. ap. Metodego
 rów. ap. Rościsława
photo
Kto jest pokonywany w sprawach małych, ten jest też pokonywany w sprawach wielkich.
abba Izajasz