Środa
 12.08 / 30.07.2020
 prep. Anatola
 ap. Andronika
 prep. Hermana
 męcz. Jana
photo
Wyobraź sobie, że ktoś stojący przed królem i rozmawiający z nim, na zawołanie podobnego sobie sługi zostawia króla i zaczyna rozmawiać z nim. Taki jest ten, kto rozmawia i rozprasza się podczas nabożeństwa.
św. Efrem Syryjczyk