Sobota
 19.01 / 06.01.2019
photo
Sama w sobie łaska Boża jest zbawienna, lecz nie zbawia ona nas bez nas.
św. Filaret metr. moskiewski