Poniedziałek
 23.09 / 10.09.2019
 prep. Jozafata
 męcz. Minodory
 męcz. Mitrodory
 męcz. Nimfodory
 św. Pulcherii
 ap. Klemensa
photo
Aby wiara była zbawczą wymaga zgodnego z nią życia. Bowiem wiara bez czynów martwą jest, co oznacza, że nie jest w stanie doprowadzić człowieka do życia wiecznego.
św. Filaret metr. moskiewski