Sobota
 19.01 / 06.01.2019
photo
Gdy długo modlisz się i nie dostrzegasz tego płodów nie mów, iż nie otrzymałeś niczego, bowiem już samo przebywanie w modlitwie jest korzyścią. Jakie jest dobro większe od przylgnięcia do Pana i nieustannego przebywania w jedności z Nim?
św. Jan Klimak