Dawna Cerkiew cmentarna
  
 Poniedziałek
 26.10 / 13.10.2020
 męcz. Agatodora
 męcz. Agatoniki
 męcz. Karpusa
 męcz. Papilasa
 wlk. męcz. Aurelii
photo
Jeśli dajesz chleb ze smutkiem w sercu to tracisz zarówno chleb jak i nagrodę.

św. Jan Złotousty