Dawna Cerkiew cmentarna
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Mądrość nie potwierdzona czynem jest zastawem (rękojmią) wstydu.
św. Izaak Syryjczyk