Dzień Pięćdziesiątnicy
13.06.2014
8 czerwca 2014 roku w cerkwi prawosławnej przypadało Święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów - Trojca. W tą niedzielę w naszej świątyni sprawowane były dwie Święte Liturgie, a po drugiej odprawiono wieczernię, w trakcie której wierni po raz pierwszy od Wielkanocy stawali na kolana.
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Miłość to Bóg, który wypuszcza strzałę - swego Jednorodzonego Syna - zwilżywszy uprzednio potrójne ostrze jej grotu Duchem - Ożywicielem. A grotem jest wiara, która nie tylko wprowadza strzałę do duszy, ale wraz z nią samego Łucznika.