Prace przy ul. Milowej
31.07.2014
W piątek 11 lipca, na placu budowy nowej cerkwi na Dojlidach Górnych, pracowali więźniowie z białostockiego aresztu. Pomagali oni przy korowaniu drzewa na rusztowanie.
  
 Wtorek
 17.09 / 04.09.2019
 św. Jozafata
 św. Mojżesza
photo
Co może być bardziej nieszczęśliwe od grzechu, z którego pochodzą wszystkie inne nieszczęścia? Oddziela on człowieka od Boga, stawia we wrogości wobec ludzi, oddziela od samego siebie.
św. Filaret metr. moskiewski