Prace przy ul. Milowej
31.07.2014
W piątek 11 lipca, na placu budowy nowej cerkwi na Dojlidach Górnych, pracowali więźniowie z białostockiego aresztu. Pomagali oni przy korowaniu drzewa na rusztowanie.
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Wierz w to, że wszystko co się z nami dzieje, włącznie z najmniejszymi rzeczami, dzieje się zgodnie z Opatrznością Bożą. Wtedy bez wahania będziesz pokonywał wszystko co ciebie doświadcza.
abba Doroteusz