Poświęcenie owoców na Spasa
29.09.2014
19 sierpnia w Cerkwi Prawosławnej przypada święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu w dojlidzkiej świątyni Świętą Liturgię sprawował proboszcz ks. mitr. Anatol Fiedoruk, który po nabożeństwie dokonał poświęcenia owoców przyniesionych przez wiernych do cerkwi.
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Chrześcijaninie, pamiętaj o tym, że grzech, który uczynisz na oczach bliźniego nie tylko poniża ciebie samego przed bliźnim, ale jako szerzycielem grzechu również przed całym Królestwem Bożym.
św. Filaret metr. moskiewski