Poświęcenie owoców na Spasa
29.09.2014
19 sierpnia w Cerkwi Prawosławnej przypada święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu w dojlidzkiej świątyni Świętą Liturgię sprawował proboszcz ks. mitr. Anatol Fiedoruk, który po nabożeństwie dokonał poświęcenia owoców przyniesionych przez wiernych do cerkwi.
  
 Wtorek
 17.09 / 04.09.2019
 św. Jozafata
 św. Mojżesza
photo
Nie ma tyraństwa, które byłoby na tyle nieznośne jak przyzwyczajenie. Nie daremnie nazywane jest ono drugą naturą.
św. Jan Złotousty