Dzień św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze
10.12.2014
W sobotę 6 grudnia 2014 roku przypadał dzień wspomnienia św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze, któremu jest poświęcona nowo budująca się cerkiew na białostockim osiedlu Dojlidy Górne. W tym dniu modlitewne wspominanie świętego odbywało się w cerkwi p.w. św. proroka Eliasza, która jest matką nowo powstającej parafii.
W piątkowy wieczór w dojlidzkiej cerkwi sprawowane było wsienoszcznoje bdienije, któremu przewodniczył proboszcz ks. mitrat Anatol Fiedoruk. Wierni, którzy przybyli na nabożeństwo, oprócz uczestniczenia w modlitwie, mogli również zapoznać się z prezentacją przedstawiającą kolejne etapy powstawania cerkwi przy ulicy Milowej.
W sobotni poranek pierwszym nabożeństwem sprawowanym w dojlidzkiej cerkwi było poświęcenie wody, którego dokonał ks. Adam Krysztopowicz. Tuż po zakończeniu pierwszych modlitw, w cerkwi zaczęli się zbierać wierni, żeby uczestniczyć w Boskiej Liturgii. Pojawiły się również poczty sztandarowy szkół znajdujących się na terenie dojlidzkiej parafii. To już stało się tradycją, że w tym dniu przybywają na nabożeństwo uczniowie szkół wraz ze swoimi katechetami i dyrekcją poszczególnych placówek.
Boską Liturgię celebrował JE Najprzewielebniejszy Jakub arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście zebranego duchowieństwa. Arcypasterza w wejściu do cerkwi powitali z kwiatami uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 z Dojlid Górnych. Następnie przedstawicielem Rady Parafialnej z chlebem w rękach prosili czcigodnego gościa o modlitwę.
W trakcie Boskiej Liturgii, po przeczytaniu Ewangelii, słowo wygłosił ks. prot. Andrzej Popławski. Przedstawił on pokrótce żywot św. męcz. Grzegorza podkreślając przyczynę śmierci świętego, który oddał swoje życie za drugiego człowieka.
Po Boskiej Liturgii i molebniu do zebranych w cerkwi zwrócił się arcybiskup Jakub. Przypomniał on, że święci są dani dla nas aby pokazać nam drogę naszego postępowania tutaj na ziemi. Podziękował również przybyłej młodzieży za liczne uczestnictwo w święcie.
Modlitwę w cerkwi zakończyło wspólne zdjęcie uczniów z arcybiskupem Jakubem.
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Jeśli dzięki wierze pragniesz być zbawiony, pokochaj tego, w Którego wierzysz.
św. Filaret metr. moskiewski