Święta Bożego Narodzenia
16.01.2015
Liturgiczne przeżywanie Bożego Narodzenia w naszej cerkwi rozpoczęło się wczesnym rankiem w dzień Wigilii, kiedy to rozpoczęły się Carskije Czasy, a po nich Święta Liturgia, którą sprawowało duchowieństwo naszej parafii.
O północy 7 stycznia, Wielikim Powieczerijem, rozpoczęły się świąteczne nabożeństwa. Nocną Świętą Liturgię celebrował proboszcz parafii ks. mitrat Anatol Fiedoruk w asyście diakona ks. Michała Ostapczuka.
Dla osób, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w nocnych modlitwach, o godzinie 10:00 ks. Adam Krysztopowicz sprawował drugą Świętą Liturgię. W trakcie tego nabożeństwa kazanie wygłosił student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej lektor Dawid Bartoszuk.
Pierwszego dnia świąt sprawowana była jeszcze Wielka Wieczernia, a po niej zebrani w cerkwi wierni mogli wysłuchać kolęd w wykonaniu chóru parafialnego.
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia rano sprawowana była jutrznia, a po niej Święta Liturgia, której przewodniczył ksiądz proboszcz.
Każdego dnia świąt wieczorem w naszej cerkwi rozbrzmiewały teksty wieczerni, a po nich chór w słowach kolęd wysławiał Nowonarodzonego Chrystusa.
  
 Wtorek
 17.09 / 04.09.2019
 św. Jozafata
 św. Mojżesza
photo
Wybuchowość w człowieku jest dla niego rowem. Kto ją w sobie pokona, ten ominął ten rów.
św. Efrem Syryjczyk