Spotkanie Pańskie - Gomnice
28.02.2015
W niedzielę 15 lutego w cerkwi prawosławnej przypadało święto Spotkania Pańskiego. W tym dniu, według tradycji, wszyscy wierni idą do świątyni niosąc w rękach świece, które są poświęcane i przechowywane w naszych domach.
W dojlidzkiej cerkwi poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks. mitrat Anatol Fiedoruk - świece poświęcane były w przeddzień na wieczerni oraz w dzień w trakcie Boskich Liturgii.
  
 Niedziela
 28.02 / 15.02.2021
 ap. Onezyma
photo
Wiele wysiłku kosztuje umacnianie się w czynieniu dobra, lecz za to tak cieszy sumienie i tyle przynosi wewnętrznego zadowolenia, że nie da się tego wyrazić żadnymi słowami.
św. Jan Złotousty