Poświęcenie Koliwa
28.02.2015
W piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, w cerkwiach dokonuje się poświęcenia Koliwa - gotowanych ziaren wymieszanych z bakaliami. W dojlidzkiej praktyce koliwo poświęca się dwukrotnie: po Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów oraz wieczorem po Krestnoj Pieśni.
  
 Niedziela
 28.02 / 15.02.2021
 ap. Onezyma
photo
Zbliżając sie do światła dusza sama staje się światłem.