Poświęcenie Koliwa
28.02.2015
W piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, w cerkwiach dokonuje się poświęcenia Koliwa - gotowanych ziaren wymieszanych z bakaliami. W dojlidzkiej praktyce koliwo poświęca się dwukrotnie: po Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów oraz wieczorem po Krestnoj Pieśni.
  
 Wtorek
 17.09 / 04.09.2019
 św. Jozafata
 św. Mojżesza
photo
Kto od początku walczy z żądzą, ten szybko pokona ją.
św. Izaak Syryjczyk