Poświęcenie Koliwa
28.02.2015
W piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, w cerkwiach dokonuje się poświęcenia Koliwa - gotowanych ziaren wymieszanych z bakaliami. W dojlidzkiej praktyce koliwo poświęca się dwukrotnie: po Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów oraz wieczorem po Krestnoj Pieśni.
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Tak jak ziarna potrzebują deszczu tak i my potrzebujemy łez. Tak jak ziemia potrzebuje orki i kopania, tak i duszy zamiast szpadla potrzebne są pokusy i cierpienia, aby nie rodziła słabych traw - by zmiękczyć jej twardość, by nie popadła w dumę. I ziemia bez dokładnej obróbki nie przynosi niczego zdrowego.
św. Jan Złotousty