Wyjście pielgrzymki na św. Górę Grabarkę
23.08.2015
14 sierpnia z dojlidzkiej cerkwi wyruszyła XXX Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę. Pielgrzymi przed wyjściem uczestniczyli w Świętej Liturgii oraz molebniu.
Molebień sprawował Jego Ekselencja Najprzewielebniejszy Jakub arcybiskup Białostocki i Gdański, który poświęcił pielgrzymkowe krzyże i udzielił błogosławieństwa pielgrzymom.
Na trasę pielgrzymki wyruszyło w tym roku 250 osób.
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Diabeł do nikogo łatwiej się nie zbliża, jak do żyjącego w próżności i lenistwie.
św. Tichon Zadoński