Wyjście pielgrzymki na św. Górę Grabarkę
23.08.2015
14 sierpnia z dojlidzkiej cerkwi wyruszyła XXX Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę. Pielgrzymi przed wyjściem uczestniczyli w Świętej Liturgii oraz molebniu.
Molebień sprawował Jego Ekselencja Najprzewielebniejszy Jakub arcybiskup Białostocki i Gdański, który poświęcił pielgrzymkowe krzyże i udzielił błogosławieństwa pielgrzymom.
Na trasę pielgrzymki wyruszyło w tym roku 250 osób.
  
 Wtorek
 17.09 / 04.09.2019
 św. Jozafata
 św. Mojżesza
photo
Nic nie da się ukryć przed Sędzią, dlatego też daremnie staramy się grzeszyć skrycie.
św. Nil Synajski