Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 28
29.09.2015
29 września, w dojlidzkiej cerkwi sprawowana była Boska Liturgia z okazji jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 28. W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie oraz ich opiekunowie, prosząc Boga o błogosławieństwo na przyszłe lata. Proboszcz ks. mitrat Anatol Fiedoruk na zakończenie pozdrowił wszystkich zebranych.
  
 Wtorek
 17.09 / 04.09.2019
 św. Jozafata
 św. Mojżesza
photo
Bez odpowiedniej uwagi nie można dobrze nauczyć się muzyki, a tym bardziej mając opieszała duszę nie da się pojąć tajemnych znaków.
św. Jan Złotousty