Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 28
29.09.2015
29 września, w dojlidzkiej cerkwi sprawowana była Boska Liturgia z okazji jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 28. W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie oraz ich opiekunowie, prosząc Boga o błogosławieństwo na przyszłe lata. Proboszcz ks. mitrat Anatol Fiedoruk na zakończenie pozdrowił wszystkich zebranych.
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Ręka biedaka jest skarbnicą Chrystusową. To co otrzymuje żebrak Chrystus otrzymuje.
św. Jan Złotousty