Przegląd Pieśni Religijnej w Siemiatyczach
23.11.2015
13 listopada 2015 r. chór dziecięcy i młodzieżowy wraz z dyrygentami Katarzyną Aleksiejuk i Adamem Purą wziął udział w XII Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, który odbył się w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Przegląd organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
Wyjazd do Siemiatycz odbył się pod opieką duchową proboszcza naszej parafii o. mitrata Anatola Fiedoruka. W tym dniu aktywnie uczestniczyli też Rodzice, którzy z ogromną radością i satysfakcją wspierali swoje pociechy podczas koncertu. Również w przygotowania do występu włączyli się z pełnym zaangażowaniem, dbając o to, by ich dzieci systematycznie uczestniczyły w próbach chóru.
Udział w Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej i wspólny wyjazd wzbogacił nasze duchowe przeżycia, dostarczył nam nowych artystycznych doświadczeń, a także pokazał jak bardzo zintegrowaną tworzymy społeczność.
Katarzyna Aleksiejuk
  
 Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Starajcie się zawsze być nie troskliwymi słuchaczami Słowa Chrystusowego, lecz twórcami dzieła zbawienia.
św. Filaret metr. moskiewski