Święto parafialne
30.08.2016
2 sierpnia dla dojlidzkiej parafii to dzień wspominania patrona cerkwi – św. proroka Eliasza.
W wigilię święta wsienoszcznoje bdienije sprawowali: JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz w asyście zgromadzonego duchowieństwa.
W dzień święta Boskiej Liturgii przewodniczył Biskup Grzegorz, który w słowie kończącym uroczystości podkreślił iż we współczesnym świecie panuje kryzys wiary, który ciągle się pogłębia. Zwracając się do dzieci mówił o sile modlitwy, ale tej która jest wypowiadana wspólnie, dlatego jest tak ważne aby rodziny starały się modlić w domu razem.
Proboszcz parafii ks. mitrat Anatol Fiedoruk podziękował wszystkim za przybycie na uroczystości, a biskupowi za słowa ukierunkowania dane dla wszystkich wiernych.
  
 Poniedziałek
 25.05 / 12.05.2020
 św. Epifaniusza
 św. Hermana
 męcz. Hermogena
photo
Tak jak ziarna potrzebują deszczu tak i my potrzebujemy łez. Tak jak ziemia potrzebuje orki i kopania, tak i duszy zamiast szpadla potrzebne są pokusy i cierpienia, aby nie rodziła słabych traw - by zmiękczyć jej twardość, by nie popadła w dumę. I ziemia bez dokładnej obróbki nie przynosi niczego zdrowego.
św. Jan Złotousty