Wyjście pielgrzymki na Grabarkę
31.08.2016
W sobotę 13 sierpnia z dojlidzkiej parafii wyruszyła piesza pielgrzymka na św. Górę Grabarkę. Molebień przed wyjściem sprawował JE Najprzewielebniejszy Grzegorz biskup supraski, który udzielił pielgrzymom błogosławieństwa i odprowadził do Krzyża ustawionego w pobliżu klasztoru w Zwierkach.
  
 Sobota
 19.01 / 06.01.2019
photo
Najlepszą miarą pokory jest uważać siebie za najgorszego ze wszystkich stworzeń.
św. Dymitr Rostowski